SGWB heeft 10.000 leden

De SGWB is verheugd met het feit dat de maand Juni 2017 de maand is geworden dat de SGWB zijn 10.000ste lid heeft ingeschreven. En de SGWB is groeiende. Dit is weer een mooie mijlpaal waar wij bij stil mogen staan. De SGWB is blij dat zij al deze leden plezier kan brengen in de wandelsport, samen met de vele vrijwilligers.

De SGWB bent u; de (inmiddels meer dan) 10.000 leden van de SGWB. Laten wij met z’n allen de SGWB verder brengen. Gewoon in wandeltempo mooie doelen bereiken. Mooie paden bewandelen en ontdekken. Wij zien u graag op de SGWB parkoersen en samen met u groeit de SGWB graag naar de volgende stap.

Bedankt dat u samen met ons de SGWB wilt zijn.

Het bestuur en de commissie(s) van de SGWB.

Een woord van onze trotse voorzitter

Een trotse voorzitter

Zo vaak kom je niet zo’n “kop” tegen boven een artikel. Maar ja, eens moet de eerste keer zijn.

Waarop ben ik trots:

 • Ik ben trots op al die vrijwilligers, die ook dit jaar weer de 74e SGWB-Avondvierdaagse  doen slagen. Ook dit jaar zullen weer ruim 60.000 mensen deelnemen aan de SGWB Avondvierdaagse;
 • Dinsdag 16 mei jl. schreef mevrouw Marion Geerts zich in als 3 miljoenste deelnemer aan een door de SGWB georganiseerde SGWB-Avondvierdaagse. In Hoogland vond deze inschrijving plaats. Hierbij is zij door mij en namens het bestuur van de SGWB in het zonnetje gezet. Aan mevrouw Marion Geerts  werd een oorkonde als herinnering en een boeket bloemen overhandigd. Het was haar eerste deelname aan een SGWB-Avondvierdaagse, die zij samen met haar zoon en kleinzoon gaat lopen;
 • Tijdens de algemene vergadering op 18 februari jl. kon ik mededelen dat het aantal leden van de SGWB per 1 februari jl. 7.930 bedroeg. Inmiddels zijn we de 10.000 leden gepasseerd. Een aantal waar we trots op mogen zijn;
 • Trots ben ik op het groot aantal bezoekers aan de SGWB Facebookpagina en de website. Steeds meer wandelaars weten deze te vinden, wat af te leiden is aan het stijgende aantal deelnemers aan de door ‘onze’ wandelsportorganisaties georganiseerde wandeltochten;
 • Iets waar ik ook trots op ben, maar waar de SGWB zelf niets aan heeft hoeven doen, is dat de gemeente Leusden door de uitgever van Te Voet is uitverkozen door de uitgever van Te Voet is uitverkozen tot Wandelgemeente 2017. Leusden is een gemeente in ons werkgebied waar jaarlijks de SGWB Avondvierdaagse wordt georganiseerd. Daarnaast organiseert de SGWB zelf in september de Herfstkleurentocht en aan het einde van het jaar haar jaarlijkse St. Nicolaastocht in de gemeente Leusden.
 • Als laatste ben ik trots op de complimenten die het bestuur uit het gehele land ontvangt voor haar wijze van ‘organiseren’. Korte lijnen en snel een antwoord. Dit is niet onopgemerkt gebleven bij andere wandelorganisaties. Gesprekken met wandelsportorganisaties en PRC’s hebben inmiddels plaatsgevonden en gesprekken zullen nog plaatsvinden om zich bij de SGWB aan te sluiten.

 Luc Pietersen, voorzitter SGWB

Leusden is uitverkozen tot Wandelgemeente 2017

Leusden: Wandelgemeente 2017

Onlangs werden een aantal Nederlandse gemeenten genomineerd voor Wandelgemeente 2017. Leusden was een van de genomineerden. Leusden is nu uitverkozen tot de wandelgemeente 2017. Leusden is een gemeente die door de nodige wandeltochten van de SGWB wordt aangedaan. Daarom vinden wij het leuk dat Leusden is uitverkozen.  

Onderstaande tekst werd (samengevat) uitgesproken door Wim ten Brinke, verslaggever van ‘Te Voet’, tijdens de prijsuitreiking aan de gemeente Leusden voor haar benoeming tot Wandelgemeente 2017.

Mijn naam is Wim ten Brinke, ik ben verslaggever van ‘Te Voet’ en ik heb de eer u te vertellen dankzij welke kwaliteiten Leusden zich wandelgemeente van het jaar 2017 mag noemen. Om wandelkwaliteiten te bepalen ga je uit van de wensen van een wandelaar. Een van de belangrijkste is een mooi, afwisselend landschap.

Leusden heeft een eeuwenoud cultuurlandschap waar bosjes, bomenrijen, weiden, heidevelden en akkers elkaar afwisselen. Weliswaar heeft het door modernisering en schaalvergroting in de landbouw wat van zijn kleinschaligheid verloren, maar dankzij de vele houtwallen, lanen en bosjes is er veel van de oude charme bewaard. Het is heerlijk om hier over de onverharde paden van dit door groene linten verkavelde landschap te wandelen. Steeds wisselt het uitzicht, steeds is er weer een nieuw gezichtspunt op de wereld om je heen.

Eeuwenoud, en tegelijk volop in ontwikkeling. De Modderbeek is getransformeerd van afvoersloot naar ecologische verbindingszone. Zijn oude bochten heeft ie teruggekregen en toen ik er een paar dagen geleden langsliep vlogen kieviten op, vol lawaai om de aandacht van hun nesten af te leiden.

Maar goed, met één mooi clustertje landschappelijke variatie en mooie wandelpaden word je natuurlijk geen wandelgemeente van het jaar. Er is meer voor nodig. Laten we eerst eens naar de route kijken, die Leusden mij liet wandelen. Wat bleek: de groene linten rond Zandbrink vind je ook terug in de buitenwijken.

Een onverhard wandelpad slingert over de Liniedijk, die in vroeger tijden de verdediging van Nederland diende. Moderne krijgstechnieken hebben de linie overbodig gemaakt vanuit oorlogsoptiek, maar niet vanuit wandel- en natuurperspectief, want de lange aarden wal dient nu als beschermingslinie, die de bebouwing op veilige afstand weet te houden. Op de Asschatterkeerkade oogt het landschap vanaf de verhoogde, beboste kade open en wijd, later meer besloten door de houtwallen die als perceelscheidingen tussen de weilanden het landschap verkleinen.

Voorbij de Zandbrinkhoeve oogt het wandellandschap subtiel anders, want er verschijnen oude boerderijtjes in beeld en halfvergane kippenhokken. Daar ligt ook de Kieftkamp, een langgerekte wat hoger liggende akker, een klein contrast vormend met het dal van de Barneveldsche Beek die vanaf de Veluwe stroomt en waarlangs de route verdergaat, opnieuw onverhard.

Weer zijn er boomsingels, maar dit keer niet ter verdediging: hun ontstaan is verbonden met het eeuwenoude cultuurlandschap waar de groene linten onder andere veekering, windkeerder en leverancier van hout waren. Nu zijn het ecologische verbindingszones, een abstract begrip dat concreet wordt als er ineens reeën het bospad oplopen.

Tenslotte, rond de Barneveldsche Beek is het landschap vernieuwd. Bij stuwen zijn snelstromende vistrappen zijn gemaakt. En de beek heeft voor een deel weer het oude, bochtige karakter teruggekregen. Er zijn grote waterplassen gecreëerd om in tijden van veel neerslag water op te vangen. In dit waterrijke land slingert het voetpad langs beek en waterplas, de Sint Jan van Amersfoort aan de horizon.

Samengevat: een mooie wandelroute, ijzersterk op de Liniedijk en in de oude en nieuwe landschappen langs de Barneveldsche Beek. Wel is er een dipje als je halverwege de route over een fietspad langs een verkeersweg moet, maar dat stukje wandelcorvee kom je verderop gemakkelijk te boven. De folder met de routebeschrijving en toeristische uitleg is helder en foutloos. Bovendien staan langs de route op enkele plekken informatiezuilen met veel lezenswaardigs over bezienswaardigheden.

Eén mooie route maakt een gemeente ook nog geen wandelkampioen. Leusden biedt meer mooie wandelingen, waarbij ook andere onderdelen van Leusdense landschappen (bijvoorbeeld de bossen en heide van Landgoed Den Treek-Henschoten) worden aangedaan. De Leusdense routes maken goed gebruik van de ligging van de gemeente op de overgang van beboste Heuvelrug naar het afwisselende cultuurlandschap van de Gelderse Vallei. Het gevarieerde landschap wordt volop benut.

En, ook van groot belang: er is een actieve, enthousiaste groep vrijwilligers. Zo werd een suggestie ter verbetering van de route direct overgenomen en aangepast – een snelle en alerte reactie. Daarnaast valt op dat de route heel precies en foutloos is beschreven in het wandelgidsje. De hier en daar toegevoegde achtergrondinformatie is functioneel, want geeft toelichting op wat je onderweg tegenkomt.

Verder doet Leusden veel op wandelgebied; er is een avondvierdaagse, in folders zijn vele wandelingen beschreven en er is een verwijzing naar Klompenpaden; dat zijn wandelroutes over boerenland, ontwikkeld in samenwerking met bewoners. Het allereerste pad werd 15 jaar geleden in Leusden geopend.

Tot zover het inhoudelijk oordeel, want daarnaast speelt de internetverkiezing een belangrijke rol. Met ruime meerderheid heeft Leusden gewonnen: wandelen in Leusden leeft. En dat feit is van groot belang geweest in het keuzeproces, want qua kwaliteit ontlopen de wandelmogelijkheden van de drie genomineerde gemeenten elkaar niet veel.

Nu Leusden gekozen is tot wandelgemeente van het jaar, kun je op je lauweren rusten. Dat zou zonde zijn. Laat de prijs een aanmoediging zijn om het wandelnetwerk van nog meer kwaliteit te voorzien. Ik noemde al de downloadmogelijkheden vanaf de VVV-site, maar nog meer denk ik aan onverharde dwarsverbindingen tussen al die mooie landschapsclusters. Volgens mij zijn er nog veel groene linten die niet voorzien zijn van een wandelpad. Maak gebruik van de enthousiaste vrijwilligers om daar naar nieuwe wandelmogelijkheden te zoeken, die verharde wegen kunnen omzeilen.

Dat is voor de nabije toekomst; voor nu staat de uitverkiezing tot wandelgemeente van 2017 voorop en wil ik Leusden van harte feliciteren met de uitverkiezing tot wandelgemeente van 2017.

Tot slot zou ik iedereen die daar tijd voor heeft willen aansporen te ervaren waarom juist die groene linten van Leusden zo’n aantrekkelijke wandelgemeente maken.

Beste mensen van Leusden: nogmaals van harte gefeliciteerd met de uitverkiezing.

3 miljoenste deelneemster voor de SGWB avondvierdaagse ingeschreven!!!!

3 miljoenste deelnemer SGWB Avondvierdaagse ingeschreven!!!

Dinsdag 16 mei 2017 is mevrouw Marion Geerts als 3 miljoenste deelnemer aan de door de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB) georganiseerde SGWB-Avondvierdaagse gehuldigd. Zij is door onze voorzitter Luc Pietersen in het zonnetje gezet. De SGWB organiseert sinds het begin van de 2e wereldoorlog, met een onderbreking van enkele jaren, jaarlijks de SGWB-Avondvierdaagse in haar werkgebied. Was dit oorspronkelijk Het Sticht en het Gooi, nu ook in de provincies Noord-Holland en Gelderland.

Dit jaar wordt de SGWB-Avondvierdaagse voor de 74e keer gehouden. Van tevoren was bekend dat er een mijlpaal bereikt zou worden, want de 3 miljoenste deelnemer zou dit jaar ingeschreven worden.

Marion Geerts schreef zich 16 mei in Hoogland nietsvermoedend in voor het deelnemen aan haar eerste SGWB-Avondvierdaagse, die zij samen met haar zoon en kleinzoon gaat lopen. Bij haar inschrijving werd zij blij verrast door de voorzitter van de SGWB, Luc Pietersen, die haar vertelde de 3 miljoenste deelnemer te zijn.

Dit moment wilde de SGWB niet ongemerkt voorbij laten gaan en overhandigde de 3 miljoenste inschrijving daarom  een vorstelijk boeket bloemen en een unieke SGWB oorkonde.
 

 

 

Een Wandelvereniging als lid

Sinds kort heeft de SGWB een vereniging mogen inschrijven die zich vooral bezig houdt met het wandelen van o.a.  de door de SGWB georganiseerde wandeltochten. Dus nu kunt u regelmatig met de bij die vereniging aangesloten leden gezamenlijk wandeltochten gaan lopen. Mensen ontmoeten die je beter leert kennen bij elke kilometer die wordt afgelegd.

De vereniging heeft zijn zetel in Vianen: wsv-Wandellust.

Wandeltochten wandelen met mensen die de zelfde hobby delen is het streven. Dus wellicht een mooie symbiose om met elkaar en aan de wandelsport verbonden mensen te ontmoeten en de parkoersen van de SGWB te bewandelen.

Dus zoekt u als lid van de SGWB een vereniging waarbij het samen wandelen voorop staat? Ook dat kan bij de SGWB en de bij haar aangesloten verenigingen.!!!!

Aandacht voor vergunningen en toestemmingen

Vergunningen aanvragen voor parcoursen: Organisatoren van wandeltochten worden gecontroleerd.

Met dit artikel willen wij u graag nog eens wijzen op het belang van vergunningen en toestemmingen. De parcoursen en vergunningen worden door de terreinbeheerders regelmatig gecontroleerd. Wij hebben dat bij de  door ons georganiseerde Zomertocht in augustus jl. weer zelf ervaren.

Wij (commissie Protec van de SGWB) hadden tijdig de vergunning(en) aangevraagd met daarbij een afschrift van de parkoersen voor de tocht over het terrein van Het Utrechts Landschap. De SGWB heeft hiervoor de toestemming ontvangen, wel onder de voorwaarde dat wij op het terrein op de bomen en struiken geen nietjes/spijkers mochten gebruiken. De pijlen moesten op een andere wijze (voor ons dus: met folie of tape) worden aangebracht. De parcoursbouwers zijn de dag voor de tocht de parcoursen gaan uitzetten en op het terrein waar we niet mochten nieten hebben wij onze folie of tape gebruikt. Dezelfde middag al werden wij door de terreinbeheerder telefonisch benaderd. Hij gaf ons een compliment dat we ons aan de afspraak hadden gehouden, maar dat we een klein stukje van het parkoers moesten omleggen.

Op dezelfde dag zijn we ook een keer door een andere terreinbeheerder benaderd. In dit geval ging het om een stukje terrein van Defensie (De Stompert). Dit terrein is voor wandelaars opengesteld, maar op dit terrein mogen geen fietsen en mountainbikers recreëren. Wij hadden geen contactadres om te melden dat we over dit terrein wandelden. De terreinbeheerder zag tijdens een controle over het terrein de gele SGWB-pijlen en vond daarbij bandensporen. Hij dacht aan een fietsrit over het terrein en was al begonnen om (enkele) pijlen weg te halen. Bij de derde pijl dacht hij “SGWB, dat is toch dé wandelsportbond?” Hij is gelukkig even verder gaan kijken. Hij heeft via onze website ons telefoonnummer gevonden en toen gelijk contact gezocht. De terreinbeheerder vond het prima dat de SGWB een wandeltocht over zijn terrein organiseerde en wij konden hem persoonlijk bedanken voor de samenwerking en danken hem voor de inspanning om ons te benaderen. Voor dit terrein heeft de SGWB nu weer een contactadres om een volgende tocht te melden en samen te werken als er een wandeltocht over dit terrein gaat. Tevens kregen de mensen die het parcours over dit terrein uit hebben gezet bij uitzondering toestemming om hun fiets of mountainbike te gebruiken. Zo konden wij snel en efficiënt het parcours voorzien en ontdoen van de bekende SGWB pijlen.

U ziet het: De parcoursen worden terecht en weldegelijk gecontroleerd op de benodigde toestemmingen; graag aandacht hiervoor.

Commissie Protec

Avondvierdaagse medailles

Op 21 februari jl. is in Leusden de SGWB algemene vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn de nieuwe SGWB Avondvierdaagse medailles nummer 1 tot en met nummer 69 aan de PRC’s Avondvierdaagse, wandelsportorganisaties en de individuele leden gepresenteerd. De aanwezigen waren vol lof over deze nieuwe medailles.

Toegezegd is dat de nieuw gepresenteerde medailles op onze website zullen worden geplaatst.
Hier ziet u de nieuwe SGWB Avondvierdaagse medaille die wij aan onze deelnemers zullen gaan uitreiken.

 

 

 

Doelstelling SGWB

De SGWB stelt zich ten doel het organiseren en het beoefenen van de wandelsport te bevorderen en alles te doen wat hiertoe kan leiden of bevorderlijk kan zijn, en passend is binnen de eigen waarden en identiteit.

Korte termijn (tot en met 2016)

Voor de korte termijn stelt de SGWB zich  tot doel om:

 • De relatie te continueren met de bij de SGWB aangesloten wandelsportorganisaties;
 • Eind 2016 minimaal hetzelfde aantal leden te bedienen als 1 januari 2015 het geval zal zijn;
 • Het aantal avondvierdaagse comités minimaal te behouden;
 • De eigen positie in Nederland te verankeren;
 • Het huidige aanbod aan wandeltochten minimaal te behouden;
 • De eigen financiële positie en middelen te continueren;
 • Een positieve cash flow te handhaven.

De SGWB biedt:

 • Facilitering van de bij haar aangesloten wandelsportorganisaties bij het organiseren van wandeltochten in bos, heide, weilanden en langs het water;
 • Een persoonlijke benadering van de bij haar aangesloten wandelsportorganisaties, vanuit een kleine flexibele bond, via korte lijnen;
 • Gelegenheid om te trainen voor  meerdaagse wandeltochten in het land, door opname van wandeltochten van 5 tot 60 km in het programma. Waaronder de Amersfoortse Tweedaagse;
 • Een organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers en de wens van de wandelaars kent;
 • Verankering van de wandelsport in geheel Nederland;
 • Behoud en mogelijke uitbreiding van haar wandelprogramma;
 • Een goede financiële huishouding;
 • Een goede structuur en aanpak die zich de afgelopen 80 jaar al heeft bewezen en diverse veranderingen in de wandelsport heeft overleefd;.
 • Grote en directe betrokkenheid met de leden en aangesloten wandelsportorganisaties;
 • Een duidelijke visie en missie;
 • Het vasthouden aan eigen doelstellingen;
 • Het organiseren van wandelingen tegen zo laag mogelijke kosten en behoud van identiteit;
 • Goede contacten met natuurbeheerders en Gemeentes.

Het bestuur van de SGWB wenst u veel wandelplezier.

SGWB op Facebook

Vanaf nu is de SGWB ook op Facebook te volgen. Vindt de pagina leuk en blijf op de hoogte van mooie wandeltochten en ander wandel nieuws.

fb